Lời Giới thiệu

 Y Dược Tâm Đức được thành lập ngày 26/08/2007, hoạt động trên lĩnh vực: dược phẩm,  thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Hiện nay, hãng đã nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về quy mô, nguồn nhân lực, mà còn là một trong những đơn vị có uy tín tại Việt Nam.

Để đạt được những thành tựu đó, ngay từ đầu Tâm Đức đã xác định cho mình định hướng cụ thể bằng mục tiêu và triết lý kinh doanh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của hãng.

Mục tiêu tổng quát

– Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và điều kiện thuận lợi để mỗi thành viên tự phát huy khả năng tư duy sáng tạo của bản thân.

– Chú trọng đến công tác đào tạo – phát triển đội ngũ CBNV có trình độ để họ có thể hòa nhập với khu vực và quốc tế.

– Xây dựng kênh phân phối, quản lý và chăm sóc hệ thống khách hàng hàng đầu Việt Nam.

– Thực hiện tài trợ các hoạt động cộng đồng mang tính xã hội với phương châm “ Vì sức khỏe người Việt” nhằm phát triển và quảng bá thương hiệu.

Triết lý kinh doanh

Có thể nói những giá trị này đã và sẽ trở thành những nguyên tắc quan trọng được toàn thể nhân viên Y Dược Tâm Đức xây dựng và phát huy. Đây là những giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững của hãng:

1.     Làm theo Tâm, để gặt Đức – Uy tín, chất lượng để trường tồn

2.     Vì người là vì mình – Hợp tác để cùng thành công (win-win)

3.     Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội – Vì một Việt Nam khỏe đẹp, thịnh vượng

 

 0936.104.786