Tag Archives: thiểu tinh trùng

HƯỚNG DẪN LẤY TINH TRÙNG XÉT NGHIỆM, THỤ TINH NHÂN TẠO (IUI), HAY THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (IVF)

Để mẫu tinh trùng thu được đảm bảo đầy đủ, chính xác cho việc xét nghiệm hay an toàn cho việc lọc rửa, nuôi cấy thụ tinh, các bạn cần tuân theo các nguyên tắc lấy tinh dịch sau: + Kiêng giao hợp 3-5 ngày trước khi lấy mẫu tinh dịch xét nghiệm, it nhất … Continue reading HƯỚNG DẪN LẤY TINH TRÙNG XÉT NGHIỆM, THỤ TINH NHÂN TẠO (IUI), HAY THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (IVF)